Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Deze door de LVAK ontwikkelde training is gericht op het opzetten en uitvoeren van de wettelijk verplichte meldcode voor organisaties die werken met ouders en/of kinderen.
Lees meer

Bijzondere Curator

Als bijzondere curator vertegenwoordig ik een minderjarige in een wezenlijk conflict met zijn of haar ouders of voogd. Meestal bij conflicten rond echtscheidingen, alimentatie en voogdijzaken.
Lees meer

Mediation

Mediation is geschikt om in een geschil tot een oplossing komen. Met name in geval van ouderschap is het voor ieder, en vooral voor het kind, van belang dat de conflicten stoppen.
Lees meer